دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع در شهرداری بندرماهشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر بندر ماهشهر ؛ در راستای توجه به بهبود خدمت رسانی به شهروندان محترم دوره ی آموزشی تکریم ارباب رجوع با حضور کارکنان شهر داری بندر ماهشهر برگزار شد. این دوره آموزشی با تاکیدات شهردار محترم به لزوم توجه پرسنل شهرداری به شیوه های رفتاری با شهروندان وتسهیل فرآیند اداری در واحد آموزش وپژوهش نیروی انسانی شهرداری برنامه ریزی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر بندر ماهشهر ؛ در راستای توجه به بهبود خدمت رسانی به شهروندان محترم دوره ی آموزشی تکریم ارباب رجوع با حضور کارکنان شهر داری بندر ماهشهر برگزار شد.

این دوره آموزشی با تاکیدات شهردار محترم به لزوم توجه پرسنل شهرداری به شیوه های رفتاری با شهروندان وتسهیل فرآیند اداری در واحد آموزش وپژوهش نیروی انسانی شهرداری برنامه ریزی شد.

این دوره یک روزه تکریم ارباب رجوع با تدریس دکتر حسین نظری از اساتید دانشگاه شهید چمران با سرفصل های، سعه ی صدر، آستانه ی تحمل، صبر، خوش اخلاقی ، اطلاع رسانی درون و برون سازمانی و… درشهرداری بندر ماهشهر برگزار شد.

توسعه برنامه آموزشی کارکنان و بروزرسانی دانش های فراگرفته شده از جمله اهداف مورد نظر شهردار بندرماهشهر در برنامه های پیش رو است.