ادامه ی درپوش گذاری کانال خروجی شهرک طالقانی توسط شهرداری منطقه ۳ به طول ۴۵۰متر . با پیشرفت ۷۰درصد پروژه

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:ادامه ی درپوش گذاری کانال خروجی شهرک طالقانی توسط شهرداری منطقه ۳ به طول ۴۵۰متر . با پیشرفت ۷۰درصد پروژه