?زیرسازی و لکه گیری در شهرک شهید رجایی

 

☑️خیابان رودباری.
☑️خیابان فرهنگسرا.
☑️ورودی شهرک شهید رجایی

توسط
#واحد_عمران_شهرداری_بندرماهشهر
َ#مدیریت_منطقه۴_شهرداری_بندرماهشهر