جلسه توجیهی والدین بامربیان آموزش فوتبال درسالن شهیدموحد

به گزارش روابط عمومی شهردری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :جلسه توجیهی والدین بامربیان آموزش فوتبال درسالن شهیدموحد توسط واحد امور ورزش شهرداری بندر ماهشهر