جلسه هماهنگی در خصوص تآدئیه زیست محیطی عملیات لایه روبی بندر تجاری خور سیف

اولین جلسه تآئیدیه زیست محیطی عملیات لایه روبی بندر تجاری در خورسیف بندر ماهشهر با حضور معاونین ذیربط اداره کل محیط زیست استان خوزستان ،رئیس اداره محیط زیست بندر ماهشهر،مهندس نظارات شهردار و معاونین ایشان در محل شهرداری بندر ماهشهر تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر.:
جلسه ی نخست در خصوص تآئیدیه زیست محیطی عملیات لایه روبی بندر تجاری در خورسیف بندر ماهشهر با حضور معاونین ذیربط اداره کل محیط زیست استان خوزستان ،رئیس اداره محیط زیست بندر ماهشهر،مهندس نظارات شهردار و معاونین ایشان در محل شهرداری بندر ماهشهر تشکیل شد .
در این جلسه کارشناسان فنی به بحث و تبادل نظر و بیان دیدگاه های خود در خصوص این پروژه پرداختند.