بازدید میدانی مهندس حمید غبیشاوی نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از محل احداث جایگاه فروش احشام درشهرک ایت الله طالقانی

بازدید میدانی مهندس حميد غبيشاوي نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر به همراه مسئول واحد املاک شهرداری و نماینده بهداشت بندر ماهشهر از محل احداث جایگاه احشام در شهرک ایت الله طالقانی و پيگيري هاي لازم در خصوص تاييد و صدور مجوزهاي محل اجراي طرح احداث جايگاه احشام شهرك ایت الله طالقاني

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندر ماهشهر:

صبح امروز مهندس حمید غبیشاوی نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر به همراه مسئول واحد املاک شهرداری و نماینده بهداشت بندر ماهشهر از محل احداث جایگاه احشام در شهرک ایت الله طالقانی بازدید و پیگیری های لازم در خصوص تایید و صدور مجوزهای محل اجرای طرح احداث جایگاه احشام شهرک ایت الله طالقانی انجام گرفت.