برگزاری مسابقات دارت وتیراندازی بانوان شهرداری بندر ماهشهر

مسابقات دارت و تیراندازی بانوان شهرداری بندر ماهشهر توسط امور ورزش وجوانان این شهرداری برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:
مسابقات دارت و تیراندازی بانوان توسط امور ورزش وجوانان شهرداری بندر ماهشهر برگزار گردید.

دراین پیکارها که درمحل سالن ورزشی شهرداری برگزار شد . بانوان ذیل  به ترتیب موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند.

مسابقه دارت
۱ خانم زهرا ملحان
۲ خانم‌شیوا بابادی
۳ خانم‌نهضت احمدزاده
مسابقه تیراندازی
۱ خانم‌فاطمه محسنی
۲ خانم‌ گلشن عزیز الهی
۳ سما براتی

درپایان این مسابقه از سوی  امور ورزش وجوانان شهرداری بندر ماهشهر از نفرات برتر تقدر به عمل آمد.

 3