پویش مردمی پاکسازی صحرای بندرماهشهر از زباله

پویش مردمی پاکسازی صحرای بندرماهشهر از زباله.

 

۶دی ماه۱۳۹۷ بر همین اساس جمعی از شهروندان جهت پاکسازی صحرا گرد هم آمدند.

محل تجمع:پارکینگ روبروی روستای رحیم آباد(مولح)

زمین پاک حق همه ی ماست .