نشست مشترک شهردار وریاست اداره ورزش بندر ماهشهر.

نشست مشترک شهردار وسرپرست اداره ورزش بندر ماهشهر باهدف تعامل بیشتر برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای  اسلامی شهر بندر ماهشهر، صبح امروز (شنبه) نشست مشترکی میان مجاهد نظارات شهردار و  قادر شریفی  سرپرست اداره ورزش وجوانان بندرماهشهر با هدف تعامل و همکاری بیشتر این دونهاد برگزار شد.

در این نشست پیرامون استفاده مطلوب از امکانات و اماکن ورزشی در جهت ایجاد  نشاط وتندرستی بحث وتبادل نظرشد.