شروع عملیات خاکریزی پارک شهرک طالقانی

شروع عملیات خاکریزی و احداث پارک انتهای خیابان اتحاد شهرک طالقانی توسط واحد فنی و مدیریت منطقه ٣ شهرداری بندرماهشهر.