اجرایی طرح جهادی پاکسازی ، نخاله برداری ، لایروبی و آهک پاشی در شهرک آیت الله طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : طرح جهادی پاکسازی ، نخاله برداری ، لایروبی و آهک پاشی به روش مکانیزه در شهرک آیت الله طالقانی منطقه ۳ شهرداری بندر ماهشهر با محوریت معاونت خدمات شهری و هماهنگی مدیریت منطقه ۳

در این شهرک برگزار گریدد.