کارگاه آموزشی ویژه کارکنان شهرداری بندر ماهشهر برگزار شد

کارگاه آموزشی ویژه کارکنان شهرداری بندرماهشهر به مدت 2روز برگزار شد.

احمدی، مسئول امور آموزش شهرداری بندرماهشهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به تاکیدات شهردار بندرماهشهر مبنی بر ارتقاء دانش کارکنان،یک کارگاه آموزشی پیرامون “امور قراردادهای شهرداری” باهدف رفع ابهامات و ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در نحوه انعقاد قراردادها مطابق قوانین کار و امور اجتماعی با پیمانکاران و بخش های خصوصی به مدت ۲روز با حضور یوسف شکاری کارشناس اداره کار، تعاون و امور اجتماعی برگزار گردید.

احمدی گفت: این کلاس آموزشی با موضوعاتی همچون قوانین و مقررات مربوط به کار و کارگری ،رفع ابهامات مابین کارگر و کارفرما ،ضمانت های مختلف با شرکت ها ،محاسبات مالی و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل برگزار شد .