برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ویژه دانش آموزان بندرماهشهر

کارگاه آموزشی مبانی مدیریت پسماند و خدمات شهری در راستای آشنایی دانش آموزان مقطع ابتدایی با فرهنگ سازی مفاهیم اولیه پسماند، با حضور اعضای شورای شهر بندرماهشهر ، مسئولین شهری و جمعی از دانش آموزان در مسجد قاسم بن الحسن(ع) فاز۷ برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی موضوعاتی همچون پسماندهای خشک شهری صنعتی کشاورزی، شیرابه ها ، زمان و نحوه خارج کردن زباله ها از منزل؛ توسط کارشناس شبکه بهداشت بندرماهشهر به دانش آموزان آموزش داده شد.

در خلال این کارگاه آموزشی، حمید غبیشاوی نایب رییس شورای شهر ، ناصر فیصلی زاده رییس کمیسون فرهنگی شورای شهر و داریوش گنجی پور معاون خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر سخنانی تحت عنوان اهمیت آموزش و تاکید بر ادامه دار بودن برپایی کارگاه های آموزشی ایراد نمودند.

در پایان این مراسم ده ها نهال توسط دانش آموزان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی کاشته شد.

این کارگاه آموزشی به همت واحد های آموزش و پژوهش نیروی انسانی ، واحد خدمات شهری، واحد فضای سبز، روابط عمومی و همچنین واحد اتوبوسرانی شهرداری بندرماهشهر برگزار شد

 1