لوله گذاری دفع آبهای سطحی در آرامستان رضوان بندرماهشهر

مسئول واحد عمران شهرداری بندرماهشهر: در پی دستور شهردار محترم بندرماهشهر مبنی بر رفع مشکل آبگرفتگی آرامستان رضوان، عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی در این مکان آغاز شد.

فرشید خدادادی، مسئول واحد عمران شهرداری بندرماهشهر اظهار کرد:به منظور جلوگیری از تجمیع آبهای سطحی در آرامستان رضوان عملیات لوله گذاری  در این مکان آغاز شد.

وی عنوان کرد: متاسفانه این آرامستان هیچگونه راه خروجی جهت دفع آبهای سطحی ندارد و پس از بارندگی ها، شهرداری با تجهیزات خود آب های تجمیع شده را دفع میکرد.

خدادادی ادامه داد: بنا به دستور شهردار محترم بندرماهشهر کار لوله گذاری دفع آبهای سطحی در این آرامستان آغاز شد .

مسئول واحد عمران شهرداری بندرماهشهر ادامه داد: تاکنون ۱۸۰متر لوله گذاری در برخی مناطق مستعد آبگرفتگی انجام شده و در ادامه علاوه بر آن، کانال دفع آبهای سطحی در برخی نقاط دیگر نیز احداث خواهد شد تا مشکل آبگرفتگی آرامستان به نحو مطلوب مرتفع گردد.