مجتمع تجاری نگین بندرماهشهر افتتاح شد

روز گذشته با حضور استاندار خوزستان و مسئولین شهری، فاز اول مجتمع تجاری تفریحی نگین شهرداری بندرماهشهر افتتاح شد.

مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر در این خصوص اظهار کرد: مجتمع تجاری نگین دارای ۱۲هزار و ۵۰۰متر مربع زیربنا میباشد که فاز تجاری آن با ۹۰باب مغازه افتتاح شد.

نظارات ادامه داد: این مجتمع دارای ۲فاز تجاری و تفریحی ست که تلاش می شود بخش تجاری آن تا پیش از عید راه اندازی و آغاز به کار کند.

شهردار بندرماهشهر ادامه داد: این مجتمع دارای آسانسور ، پله های برقی و یک پارکینگ با ظرفیت پارک حدودا ۱۰۰خودرو میباشد ؛ و به زودی مکان فعلی سازمان حمل و نقل شهرداری با زمینی به مساحت بیش از ۳هزارمترمربع به عنوان پارکینگ جدید این مجتمع راه اندازی خواهد شد.

نظارات افزود:برای ساخت این مجتمع۱۲میلیارد تومان از اوراق مشارکت و ۳میلیاردتومان از اعتبارات شهرداری هزینه گردید.

شهردار بندرماهشهر با اشاره به دلایل تاخیر در افتتاح پروژه تصریح کرد: متاسفانه پیمانکار این مجتمع مشمول ماده ۴۸ شده و پیش از حضور بنده در شهرداری روند کار متوقف گردیده بود. از ابتدای حضورمان در شهرداری اولویت را اتمام پروژه های نیمه تمام تعریف کردیم لذا با برطرف کردن موانع و تعریف سیاست های تشویقی برای مستاجرین، موفق شدیم این پروژه را به بهره برداری برسانیم.

نظارات با اشاره به دیگر پروژه های بزرگ نیمه تمام تصریح کرد: تلاش می شود ضلع شرقی پارک بزرگ شهرداری در فاز۶ و شهربازی سرپوشیده شهرداری واقع در پارک فردوس نیز تا پیش از عید افتتاح شود. چندین پروژه دیگر از جمله تعریض خیابان ها ، زمین چمن مصنوعی و لوله گذاری و احداث کانال دفع آبهای سطحی نیز آغاز به کار شده که به زودی به اتمام خواهد رسید.

مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر در این خصوص اظهار کرد: مجتمع تجاری نگین دارای ۱۲هزار و ۵۰۰متر مربع زیربنا میباشد که فاز تجاری آن با ۹۰باب مغازه افتتاح شد.

نظارات ادامه داد: این مجتمع دارای ۲فاز تجاری و تفریحی ست که تلاش می شود بخش تجاری آن تا پیش از عید راه اندازی و آغاز به کار کند.

شهردار بندرماهشهر ادامه داد: این مجتمع دارای آسانسور ، پله های برقی و یک پارکینگ با ظرفیت پارک حدودا ۱۰۰خودرو میباشد ؛ و به زودی مکان فعلی سازمان حمل و نقل شهرداری با زمینی به مساحت بیش از ۳هزارمترمربع به عنوان پارکینگ جدید این مجتمع راه اندازی خواهد شد.

نظارات افزود:برای ساخت این مجتمع۱۲میلیارد تومان از اوراق مشارکت و ۳میلیاردتومان از اعتبارات شهرداری هزینه گردید.

شهردار بندرماهشهر با اشاره به دلایل تاخیر در افتتاح پروژه تصریح کرد: متاسفانه پیمانکار این مجتمع مشمول ماده ۴۸ شده و پیش از حضور بنده در شهرداری روند کار متوقف گردیده بود. از ابتدای حضورمان در شهرداری اولویت را اتمام پروژه های نیمه تمام تعریف کردیم لذا با برطرف کردن موانع و تعریف سیاست های تشویقی برای مستاجرین، موفق شدیم این پروژه را به بهره برداری برسانیم.

نظارات با اشاره به دیگر پروژه های بزرگ نیمه تمام تصریح کرد: تلاش می شود ضلع شرقی پارک بزرگ شهرداری در فاز۶ و شهربازی سرپوشیده شهرداری واقع در پارک فردوس نیز تا پیش از عید افتتاح شود. چندین پروژه دیگر از جمله تعریض خیابان ها ، زمین چمن مصنوعی و لوله گذاری و احداث کانال دفع آبهای سطحی نیز آغاز به کار شده که به زودی به اتمام خواهد رسید.

 1