تقدیر شهردار و شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از دانش آموزانی که با مواد بازیافتی صنایع دستی ساختند

در آیینی از دانش آموزان مقطع ابتدایی دبستان پتروشیمی مارون ۱ واقع در فاز ۷ بندرماهشهر باحضور شهردار و اعضای شورا از دانش آموزان دبستان مارون۱ که از مواد بازیافتی صنایع دستی تولید کرده بودند تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر، در این مراسم مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: شهرداری باید در فرهنگ بهینه نمودن پسماند و آموزش دانش آموزان در ساخت انواع پسماند و مشارکت در پاکیزگی شهری تلاش خود را مضاعف نموده و سیاست های تشویقی بیشتری همچون برپایی چنین مراسمی را به این مهم اختصاص دهد.

مجتبی آبادی رئیس شورای اسلامی شهر بندرماهشهر با اشاره به تاکیدات دین بر صرفه جویی و نظافت عنوان کرد: دانش آموزان عزیز باید در پاکیزگی و نظافت عمومی محل زندگی خود کوشا باشند و شهرداری را در نظافت و بهداشت شهری یاری نمایند.

در ادامه اعضای محترم شورا ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این مراسم، اینگونه برنامه ها را در راستای ارتقاء دانایی دانش آموزان در پاکیزگی شهری را مطلوب و قابل تقدیر دانستند.

در پایان این مراسم‌ به سه دانش آموز برتر در ساخت صنایع دستی از مواد قابل بازیافت،با اهداء جوایز تقدیر شد.

 2