بازدید شهردار و رییس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از روند عملیات آسفالت تعریض جاده کمر بندی ماهشهر هندیجان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : صبح امروز مهندس نظارات  شهردار و ناصر فیصلی رییس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر با حضور در محور جاده کمر بندی ماهشهر، هندیجان از روند عملیات آسفالت تعریض این محور ، حد فاصله میدان مارون تا میدان شهید فهمیده بازدید بعمل آوردند .