همکاری اهالی محل با شهرداری باعث آبادی بلوار ملک الشعرای بهار می شود!

بلوار ملک الشعرای بهار در ناحیه صنعتی بندرماهشهر قرار دارد که یک سوی آن به خیابان فرهنگسرای فردوسی و سوی دیگر آن به جاده سلامت منتهی می شود.

سالها حاشیه این بلوار تحت مالکیت ارگان های دیگر قرار داشت و به دلیل عدم اجرای عملیات عمرانی، به محل تجمیع نخاله و زباله مبدل شده بود. شهرداری بندرماهشهر در سال ۹۷ موفق شد طی مذاکراتی فشرده مجوز عملیات عمرانی را در این منطقه اخذ نماید. .

عملیات عمرانی در این منطقه آغاز شد؛ اما یکی از مشکلات دیگری که وقفه درکار ایجاد میکرد، برخی فنس های متعلق به ساکنین منطقه بود و انجام امور عقب نشینی منازل باعث میشد روند اجرای کار ماه ها به تاخیر بیافتد؛ اما اهالی این مناطق برای آبادانی محله شان دست در دست شهرداری گذاشته و قسمت های مورد نظر را داوطلبانه در اختیار شهرداری قرار داده تا توقفی در روند اجرای کار پیش نیاید.

اکنون در حاشیه این بلوار حدود ۲هزار مترمکعب خاکبرداری انجام شده و عملیات جدول کشی و خاکریزی(حاصلخیز) آن در حال انجام است. روند ساماندهی حاشیه این بلوار تاکنون ۴۰درصد پیشرفت داشته است. .

بناست در حاشیه بلوار ملک الشعرای بهار فضای سبز، پیاده روسازی، ست های ورزشی ، مبلمان شهری ، روشنایی و همچنین زیباسازی های لازم ایجاد شود.

 

تصاویر مربوط به زمان آغاز پروژه:

تصاویر فعلی با ۴۰ درصد پیشرفت در پروژه: