بازدید شهردار بندر ماهشهر ازمسابقات رباتیک خوزستان

مسابقات رباتیک دانش آموزی استان خوزستان به میزبانی شهرستان بندر ماهشهر توسط عملیات غیرصنعتی درمجموعه ورزشی شهید موحد شهرداری بندر ماهشهر برگزار شد.