تعویض پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر(میدان امام خمینی رحمت الله علیه)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:تعویض پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر(میدان امام خمینی رحمت الله علیه)