رضایت میهمانان نوروزی از میزبانی مطلوب شهرداری بندرماهشهر+فیلم

در روزهای گذشته به دلیل ورود سامانه های بارشی سیل آسا به کشور و شروع بارندگی ها در بندرماهشهر ، به دستور شهردار این شهر درهای سوله نمایشگاه دائمی شهرداری به روی میهمانان نوروزی گشوده شد تا دشواری های سفر شامل حال مسافرین نگردد.

هرچند سوله نمایشگاه برای اسکان مسافرین پیش بینی و ساخته نشده است ؛ اما در چند روز گذشته نیروهای شهرداری بندرماهشهر به منظور رفاه مسافرین با تمام توان کاستی های این مجموعه را برطرف نمودند.

این اقدام شهرداری رضایتمندی مسافرین نوروزی را در پی داشته است.