آغاز عملیات نی زدایی و تسطیح کریدورهای نفتی مابین ناحیه صنعتی و ماهشهر قدیم

عملیات نی زدایی و تسطیح کریدورهای نفتی مابین ناحیه صنعتی و ماهشهر قدیم آغاز شد. این نیزارها باعث ایجاد نمای زننده و جولان حشرات و جانوران موذی شده بود که روند ساماندهی آن توسط شهرداری بندرماهشهر آغاز شد.