طرح های ساماندهی سگ های ولگرد از سوی شهرداری بندرماهشهر به شورای سلامت شهرستان ارسال شد

طرح های ساماندهی سگ های ولگرد در کل حوزه شهرستان بندرماهشهر جهت بررسی و تصویب از سوی شهرداری بندرماهشهر به شورای سلامت شهرستان ارسال گردید.

داریوش گنجی پور معاونت خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر اظهار کرد:متاسفانه در چند سال گذشته تعداد سگ های ولگرد در سطح شهرستان به سبب زاد و ولد زیاد آنها به صورت چشمگیری افزایش یافته است و هجم نامه ها و پیام های شهروندان در اعتراض به وفور سگ های ولگرد در خیابان ها بسیار زیاد است.

گنجی پور ادامه داد:هزینه های زنده گیری ، عقیم سازی و نگهداری بسیار گزاف است و شهرداری بندرماهشهر با توجه به مشکلات اقتصادی، به تنهایی از عهده این مهم بر نمی آید لذا با تدابیر اتخاذ شده کارگروهی با ادارات محیط زیست ، شبکه بهداشت، دامپزشکی و شهرداری های بندرامام و چمران تشکیل و تحقیقات و پیگیری ها به منظور انتخاب بهترین راهکارهای مقابله با ازدیاد سگ های ولگرد آغاز گردید که حاصل آن به صورت یک گزارش به شورای سلامت شهرستان ارائه گردید.

داریوش گنجی پور گفت: در بندهایی از این گزارش پیشنهاد شده است به منظور مدیریت بهینه و کاهش هزینه ها؛ عملیات زنده گیری ، عقیم سازی ، واکسیناسیون و نگهداری سگ های ولگرد به صورت متمرکز در سطح شهرستان با انتخاب یک پیمانکار واحد انجام گردد و شهرداری ها از اقدامات جزیره ای در این حوزه خود داری کنند.

معاونت خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر تصریح کرد:قطعه زمینی جهت ایجاد پناهگاه سگ های ولگرد در بلوار هفده شهریور و در ضلع غربی خور با در نظر گرفتن تدابیر بهداشتی، زیست محیطی و دامپزشکی ، وجود تاسیسات آب و برق و سهولت در دسترسی نیز برای این امر در نظر گرفته شده است.

داریوش گنجی پور خاطرنشان کرد: در بندهای دیگری از این گزارش ، راهکارها و پیشنهادهایی جهت تامین هزینه های طرح عقیم سازی، تامین غذا و سایر شرایط نگهداری سگهای ولگرد ارائه گردیده که در صورت تایید شورای سلامت، این طرح اجرایی خواهد شد.