پیاده سازی موفق اقتصاد مقاومتی در واحد تاسیسات شهرداری بندرماهشهر

از خودکفایی در تولید پایه های #برق گرفته تا صرفه جویی ۲۰میلیارد ریالی در این حوزه و کمک به ارتقای امنیت و زیبایی های بصری شهر همگی حاصل اعتماد شهردار #بندرماهشهر به مهندسین و تکنسین های بومیست.
 3