نامگذاری و نصب بیش از ۶۵۰ عدد تابلوی معابر در ناحیه صنعتی بندرماهشهر

مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر در این باره اظهار کرد: به منظور بهبود وضعیت شناسایی معابر و کوچه ها و همچنین دسترسی آسانتر و خدمات رسانی بهتر حدودا ۶۰۰ عدد تابلوی معرفی معابر و کوچه ها در ناحیه صنعتی بندرماهشهر نصب گردید .

شهردار بندرماهشهر افزود: متاسفانه در سال های گذشته بیشتر خیابان ها و معابر منطقه۲ فاقد نام بوده و شهروندان محترم ناحیه صنعتی نامگذاری و نصب تابلو در خیابان‌ها و کوچه‌های خود را برای سهولت در آدرس دهی، دریافت بسته‌های پستی و … از شهرداری بندرماهشهر درخواست نموده بودند.

وی گفت: با اهتمام شورای شهر‌ بندرماهشهر موضوع نامگذاری و نصب‌ تابلوهای ناحیه صنعتی مورد بررسی قرار گرفته و معابر ناحیه نامگذاری گردید.

نظارات گفت: تا کنون ۳۵۰ تابلوی دیواری و ۳۰۰ تابلوی ایستاده برای کوچه‌ها و خیابان‌های ناحیه صنعتی در نظر گرفته شده که روند نصب تابلو ها رو به اتمام است.

شهردار بندرماهشهر خاطرنشان کرد: محوریت نامگذاری خیابان‌ها و کوچه‌های ناحیه صنعتی شهدای محله و نام های قدیمی منطقه بوده است.