تعویض درپوش های بتنی و نصب دریچه های فلزی جهت سهولت در لایروبی کانال خیابان چمران توسط گروه عمران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : تعویض درپوش های بتنی و نصب دریچه های فلزی جهت سهولت در لایروبی کانال خیابان چمران توسط گروه عمران