احداث و مرمت پیاده روهای جنب کلانتری ۱۱و پارک شبنم و خیابان بانک ملی شهرداری توسط گروه عمران شهرداری

به کگزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :احداث و مرمت پیاده روهای جنب کلانتری ۱۱و پارک شبنم و خیابان بانک ملی شهرداری توسط گروه عمران شهرداری