اصلاح هندسی و تعریض ورودی بندرماهشهر از سمت راه‌آهن ‌

پروژه اصلاح هندسی و تعریض ورودی بندر ماهشهر از سمت راه‌آهن و با متراژ کلی ۳ هزار متر مربع اجرا شد. ‌

در این پروژه که به صورت امانی اجرا شد، حدود ۲ هزار متر مکعب عملیات لجن‌برداری و خاکبرداری صورت گرفت. ‌

در این پروژه ۲ هزار متر مکعب زیرسازی اصولی انجام شده است. ‌

اجرا و بهره‌برداری از این پروژه نقش مهمی در تسهیل و روان‌سازی ترافیک و عبور و مرور خودروها دارد.