مجتبی آبادی

نام و نام خانوادگی
مجتبی آبادی
تاریخ تولد
1361/04/22
تحصیلات
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
سمت فعلی در شورا
رییس شورا
سوابق شغلی
مدرس در آموزش و پرورش بندرماهشهر ، کارمند بانک تجارت ، مدرس دانشگاه

 5