مجتبی آبادی

نام و نام خانوادگی
مجتبی آبادی
تاریخ تولد
1361
تحصیلات
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
سمت فعلی در شورا
نایب رییس شورا اسلامی شهر
سوابق شغلی
کارمند بانک تجارت
نام کمیسیون :
رئیس کمیسیون عمران و املاک حقوقی و دارایی بدوی

 9