آغاز لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان دانشگاه منطقه۲

به منظور پیشگیری از تجمیع آبهای سطحی ، عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی در منازل پانصد دستگاه و انتهای خیابان دانشگاه ناحیه صنعتی آغاز شد.

این پروژه به طول ۲۸۰ متر توسط واحد دفتر فنی و مدیریت منطقه۲ شهرداری بندرماهشهر اجرا می شود ؛ و در آن از لوله های ۸۰۰ میلی متری به منظور تسهیل و تسریع در خروج آب های سطحی استفاده خواهد شد.

منازل پانصد دستگاه و انتهای خیابان دانشگاه از جمله خیابان های منطقه۲ هستند که به هنگام بارندگی، دفع آبهای سطحی آن به کندی انجام می شود و با این لوله گذاری این مشکل مرتفع خواهد شد.