زیر سازی و لکه گیری جاده سلامت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : عملیات زیر سازی و لکه گیری جاده سلامت توسط مدیریت منطقه دو شهرداری بندر ماهشهر