خاک ریزی در حاشیه کانال جنب پارک فدک جهت زیباسازی و پوش نخاله های موجود به طول ۱۵۰ متر توسط واحد زیرسازی شهرداری منطقه ۳

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :خاک ریزی در حاشیه کانال جنب پارک فدک جهت زیباسازی و پوش نخاله های موجود به طول ۱۵۰ متر توسط واحد زیرسازی شهرداری منطقه ۳