فیلم+پارک بزرگ مهر و ماه بندر ماهشهر افتتاح شد

پارک بزرگ مهر و ماه بندر ماهشهر عصر یکشنبه با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولین شهری افتتاح شد.
 8