هفت هزارمتر جدول گذاری معابرمسکن مهر بندرماهشهر در سال۹۸/زیرسازی و جدول گذاری معابر فاز۷ ادامه می یابد

در سال جاری بیش از ۷هزارمتر جدول گذاری در منطقه مسکن مهر فاز۷ صورت پذیرفته است.

شهرداری بندرماهشهر به منظور بهسازی و ساماندهی معابر فرعی و اصلی مسکن مهر فاز۷ ، درسال جاری بیش از ۷هزارمتر جدول گذاری و محوطه سازی در این منطقه انجام داده است.

در این میان ، کوچه های قائم۱۱،۱۰،۹،۸ غربی، مهارت۱، قائم۱۵و۱۶ شرقی ، و بسیاری از کوچه ها و معابر دیگر جدول گذاری شده است.

بستر سازی فضای سبز روبروی آپارتمان ها و محوطه سازی بسیاری از معابر اصلی نیز  در سال جاری به اتمام رسیده است و تلاش می شود این آمار نیز افزایش یابد.

در ۱۵ ماه اخیر بسیاری از معابر فاز۷ زیرسازی و آسفالت شدند که این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

گفته می شود سال آینده شهرداری بندرماهشهر روند عملیات های عمرانی را در فاز ۷ با جدیت بیشتر و هجم وسیعتری دنبال خواهد کرد.