جدول کاری روبه روی بانک قوامین توسط گروه عمران شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :  جدول کاری روبه روی بانک قوامین  توسط گروه عمران شهرداری بندر ماهشهر