نصب پایه های روشنایی پارک عفاف وپارک حاشیه منطقه سوم نیروی دریایی توسط واحد تاسیسات

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : نصب پایه های روشنایی پارک عفاف وپارک حاشیه منطقه سوم نیروی دریایی توسط واحد تاسیسات شهرداری بندر ماهشهر