رنگ آمیزی و زیباسازی پارک نسترن جهت استقبال از نوروز ‌+ تصاویر

پارک نسترن به همت واحد زیبا سازی شهرداری جهت استقبال از مسافران نوروزی آماده سازی میشود .