زیرسازی و آسفالت پارکینگ پارک مسافر + تصاویر

زیرسازی و آسفالت پارکینگ پارک مسافر به همت واحد زیرسازی و آسفالت شهرداری بندرماهشهر در حال تکمیل است .