تخریب و رفع تصرف ۹ قطعه زمین در بندرماهشهر ‌+ تصاویر

در ۳روز گذشته ۹قطعه زمین تصرف شده در بندرماهشهر تخریب و رفع تصرف شد. ‌
به گزارش روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر ، در ۳روز گذشته ۹قطعه زمین تصرف شده در بندرماهشهر تخریب و رفع تصرف شد. ‌
برخی از سو استفاده کنندگان با پی گذاری ها و یا دیوار کشی های شبانه، زمین های مورد نظر خود را تصرف می کردند؛ که عملیات تخریب و رفع تصرف از این زمین ها انجام گردید. ‌
این رفع تصرف ها در مناطق ناحیه صنعتی،شهرک شهید رجایی و شهرک طالقانی انجام شده است. ‌
‌ رفع تصرف ها در بندرماهشهر همچنان ادامه خواهد داشت و تصرف کنندگان نیز برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.