احیای روشنایی بلوار کوثر ( فاز ۲) + تصاویر

بلوار کوثر(فاز۲) به زودی روشن می شود ‌.

واحد تاسیسات شهرداری بندرماهشهر در حال کابل کشی و نصب پایه های روشنایی در بلوار کوثر است.
‌این بلوار که یکی از معابر پر تردد و تاریک بندرماهشهر است که به زودی توسط شهرداری بندرماهشهر روشن خواهد شد.