‌ضد عفونی های اماکن عمومی توسط شهرداری بندر ماهشهر جهت پیشگیری از شیوع ویروس + تصاویر

ضد عفونی های اماکن عمومی توسط شهرداری بندرماهشهر جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ادامه دارد ‌.