رفع تصرف بیش از ۴۵۰۰مترمربع زمین های تصرفی در شهرک های آیت الله طالقانی و شهید رجایی

 

شهردار بندرماهشهر گفت: در سه روز گذشته بیش از ۴هزارو۵۰۰ مترمربع زمین تصرف شده در این شهرستان رفع تصرف شد.

مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر اظهار کرد:در برخی محلات شهرک های آیت الله طالقانی و شهید رجایی افرادی به صورت غیر مجاز با دیوار کشی یا فنداسیون گذاری برخی املاک عمومی را تصرف کرده بودند.

نظارات گفت: با هماهنگی مقامات محترم قضایی شهرستان، بیش از ۴هزارو۵۰۰مترمربع از این زمین های تصرف شده رفع تصرف شد.

شهردار بندرماهشهر متذکر شد:رفع تصرف ها در بندرماهشهر بدون هیچگونه ملاحظه گری ادامه خواهد داشت و تصرف کنندگان برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

 2