رنگ آمیزی۱۴ هزار مترمربع از جداول معابر اصلی و ورودی های بندرماهشهر در یک ماه اخیر + تصاویر

در یک ماه اخیر ، ۱۴هزارمترمربع از جداول معابر اصلی و ورودی های بندرماهشهر رنگ آمیزی شد و‌ این رنگ آمیزی جداول کماکان ادامه دارد.