اجرای روکش آسفالت مناطق مختلف فاز ۶ + تصاویر

روکش آسفالت فاز۶ خیابان آزادی۳،پارکینگ و بازارچه فاز۶ و خیابان شورای حل اختلاف جنب دادگستری به همت واحد دفتر فنی شهرداری بندر ماهشهر در حال اجرا می باشد.