به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری انجام شد

کاشت نهال توسط شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بندرماهشهر +تصاویر

به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری تعدادی نهال توسط شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بندرماهشهر کاشته شد.