مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر: ‌‌گیت های پایش و ضدعفونی خودروها در میدان شهید فهمیده(ورودی از سمت هندیجان) توسط شهرداری بندرماهشهر نصب گردیده که بر این اساس ضدعفونی و کنترل اتومبیل های ورودی به شهر با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

 4