ایجاد ۱۵هزار مترمربع فضای سبز در ورودی بندرماهشهر + تصاویر

در 2 ماه گذشته بیش از 15 هزار متر فضای سبز در ورودی بندر ماهشهر ایجاد شد.

در دوماه گذشته بیش از ۱۵هزار مترمربع از زمین های بلا استفاده ورودی بندرماهشهر از سوی ترمینال خلیج فارس ساماندهی و بذرپاشی گردید.
در این پروژه ، زمین های مورد نظر پس از خاک برداری و خاکریزی حاصلخیز؛ سیستم آبیاری آن به صورت مکانیزه اجرا و کودپاشی و بذرپاشی لازم اجرا گردید.