پروژه احداث جایگاه نگهداری و فروش احشام شهرک آیت الله طالقانی با ۹۰درصد پیشرفت + تصاویر