اتمام ساخت سایبان های محوطه بیرونی بازارچه آبزیان شهرک آیت الله طالقانی ‌+ تصاویر

 1