‌آبیاری مکانیزه فضای سبز حاشیه دانشگاه آزاد + تصویر

آبیاری فضای سبز حاشیه دانشگاه آزاد مکانیزه شد.

فضای سبز حاشیه دانشگاه آزاد بندرماهشهر که در گذشته به صورت سنتی آبیاری میشد، به منظور صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد نظم در نحوه آبیاری؛ به سیستم آبیاری مکانیزه مجهز شد.
این سیستم به صورت پروژه امانی(بدون پیمانکار) توسط واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر پیاده سازی و اجرا شد.

 2